Gözə görünməyən qırmızı ip

運命の赤い糸 ⌈unmei no akai ito⌉ taleyin qırmızı ipi - Çin və Şərqi Asiyada iki insanın taleyinin bir-birinə bağlandığını ifadə edən,…