Dərs 2. の hissəciyi

Dərs 2. の Dialoq İnci Azərbaycandan gələn xarici tələbədir. Bu gün o, bələdçisi ilə ilk dəfə məktəbə gedir. Tanışlıq zamanı…