Son Yazılar

“Философский дневник маньяка-убийцы, жившего в средние века” (Юкио Мисима)

Qiymətləndirin:

Dünyanı heyrətləndirən “Yaponiya möcüzəsi”

Yaponiya Asiya-Sakit okean regionunda liderliyi əldə saxlayır. O, nadir ölkədir ki, qısa zaman kəsiyində orta inkisaf etmiş ölkədən sürətlə inkişaf edən ölkəyə çevrilmişdir.

Qiymətləndirin:

“Тоталоскоп” (Кобо Абэ)

Рассказ Есть пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но я, вероятно, жаден от природы, я не мог примириться с тем, что нельзя поймать

Qiymətləndirin:

More Posts