Yaponiya geologiyasının atası: Henrix Nauman

Yaponiya adaları şərqi Asiya geosinklinal zonasında, Sakit okeanı əhatə edən vulkanik dairənin bir hissəsini təşkil edir. Bu sahədə elmi araşdırmalar ilə…