Seppuku ritualı, təqribən 1900-cü illər.

Şərəfli ölüm: feodal dövrü Yaponiyasında samuray və seppuku

Döyüşçü intiharları bir çox mədəniyyətdə rast gəlinən təcrübə olsa da, seppuku ((yap. 切腹"qarnı kəsmək") qarnı yırtmaqla icra edilən yapon intihar…