“Min bir gecə” animeləri

Biri var idi, biri yox idi... Əvvəl zaman içindən, xəlbir saman içindən pəri padişahı qızının sizə salamı var, əziz anime…