Karoşi sindromu

Karoşi (過労死) yaponcadan hərfi tərcümədə "gücədüşmədən ölüm" (yorğunluqdan, işləməkdən ölüm) kimi səsləndirilə bilər. Bu, qəfil ölümdür. Geniş yayılmış arealına baxmayaraq,…