“Var olmaq üçün bir səbəb” deməyin daha sadə forması: “İkiqai”

“İkiqai” termini səhər səni yerindən durğuzan şeyi tərif edir. Bu iş də ola bilər, ailən də, hətta çox sevdiyin hobbin…