Yaponiya folklorunda tülkü

Əfsanələrə görə kitsunenin yaşı çoxaldıqca, onun sehrli gücü və quyruqlarının sayı da artır Tülkü müxtəlif ölkələrin mədəniyyət və folklorunda müxtəlif…