Köhnə yaş sistemi: Kazoedoşi nədir?

Sizcə, indi kazoedoşi sisteminə görə neçə yaşınız var? Bəs kazoedoşi nədir? Yaponiyada insanların yaşının ənənəvi hesablanması forması "kazoedoşi" (数え年) adlanır.…