Murasaki sarayda kişi şairlərlə birgə. Vikipediya - elektron ensiklopediya.

Murasaki Şikibu

Məşhur "Genci-Monoqatari"nin müəllifi... Məşhur "Genci-Monoqatari"nin müəllifi bir xanımdır. Onun şərəfinə Merkuridə kraterlərin birinin adı məhz Murasaki Şikibu adlanır. O, Yaponiyada…