“Payızın ənənəvi rəmzi”

Oşikoçi Mitsune (凡河内 躬恒) Yaponiya üçün xarakterik cəhətlərdən biri təbiəti seyr etmək ənənəsidir ("見" {mi} "baxmaq" heroqlifi ilə qeyd olunur). Məs., hanami…