Dünyanın ən böyük kurqanı: Daisenryo Kofun

大仙陵古墳 ⌈Daisenryōkofun⌋ Kurqanlar ölüləri dəfn etmək üçün qədim üsullardan biridir, bu adət Çin və Koreya kimi ölkələrdə də müşahidə olunur.…