Yaponiya arxipelaqına 3 minə qədər böyük və xırda adalar daxildir. Bunlardan ən böyükləri:

Honşu, Hokkaido, Kuşu, Şikoku

adalarıdır.

Hazırda Yaponiyada əhalinin sayı 130 mln-a yaxındır. Şərqi və Mərkəzi Asiya ölkələri içərisində Yaponiya şəhər əhalisinin sıxlığına görə birinci yerdə durur. Yaponiya adalarının ilkin məskunlaşması cənub-şərqi Asiyadan başlayıb.

Yaponiya xalq mili geyimlərinin əsasını bu günə qədər məişətdə öz əhəmiyyətini itirməyən uzunətəkli, yaxası açıq xalatlar – kimano təşkil edir.