İnsanın iradəsi belə öz səlahiyyətində deyil.

© “Berserk” (ベルセルク), 1997.

Advertisements