Senseimizlə Meici məbədində

Qədimliyi və təbiətin gözəlliyini özündə cəmləşdirən ən füsunkar məbədlərdən biri, Meici məbədidir (明治神宮 Meici Cinguu, ing. Meiji Jinguu). Gəlin, yaponiyalı…