Yontama ilə tanış olun! Foto: Rob Goss

Dəmiryolu xəttini xilas edən pişik 🐾

Tamanın (たま- sözügedən pişiyin adı) şirin çöhrəsi və fotogenik xüsusiyyətləri onu Kişiqava qatar stansiyası sərnişinləri arasında məhşur etməklə yanaşı, stansiyanın…