“Buxarlananlar”

Yaponiya rəngarəng olduğu qədər paradoksaldır. Şəxslərarası və sosial normalar baxımından Yaponiya Qərbdən çox fərqlənir. Bu, təmassız mədəniyyətdir, insanlar fərqli, fərdi…