“Hörmət” sözönləri

Yapon dilində hörmət mənasında deyilən "お~" (o~) və "ご~" (qo~) sözönlərinin işlənməsi qaydası: Yaponların həmsöhbətlə mədəni və nəzakətli davrandıqlarının daha bir…