“Dare mo şiranai” filmi

誰も知らない ⌈dare mo şiranai⌋ "Heç kim bilmir" filmində təsvir olunan hadisələr tamamilə reallığı əks etdirmək məqsədi daşımasa da, mövzusu real,…