Yaponiya I Dünya müharibəsində

20-ci əsrin 20 və 30-cu illərindəki Yaponiya II Dünya müharibəsinə qədərki dövr Yaponiya I Dünya müharibəsində Antanta tərəfindən döyüşüb. 23 avqust…