“Katsudō şyaşin” – ilk anime

"Hərəkətli şəkillər" (Katsudō şyaşin - 活動写真) - 50 kadrdan ibarət olan qısa animasiyadır. 1907-ci ilə aid olan "Hərəkətli şəkillər"in yaradıcısı…