Sitatlar

Tamamına Bax ›

İnsanın iradəsi belə öz səlahiyyətində deyil.

© “Berserk” (ベルセルク), 1997.

Yaxşılaşdırıla bilən hər şey yaxşılaşdırılmalıdır. Praktiki olaraq hər şey yaxşılaşdırıla bilər.

© Sakiçi Toyoda

Qalxan və ya qılınc kimi daim səninlə olan dostlara sahib ola bilməzsən.

© Kirito. “Qılıncoynatma sənəti”, 2012.