Məktub

Yaponiya! Hər gün günəşi borc alırıq səndən. Hər gün Fucidən bu yana bütün düzlərini, çaylarını dolaşıb gəlir günəş biz tərəflərə.…