Payızın yeddi çiçəyi

Hagi ( 萩 - kol yoncası). Bənövşəyi və çəhrayı rəngdə olan hagi (lat. Lespedeza) Yaponiyada payızın ənənəvi rəmzi hesab olunur.…