Asiyaya “ən yaxın” şəhər

Kyuşu (九州 ) adasının şimal-qərbində yerləşən Fukuoka qədim dövrlərdən bu günə qədər Yaponiyanın Koreya yarımadasına və Asiya qitəsinin digər ölkələri arasında körpü…