Mənim sevgim, Hiroşima

İkinci Dünya müharibəsi bütün dünya tarixini və müxtəlif dövlətlərdə yaşayan, müxtəlif ideallar üçün mübarizə aparan insanların hər birinin həyatını savaşdan…

Advertisements