Milli geyimlər haqqında xülasə

Yaponiya xalq milli geyimlərinin əsasını bu günə qədər məişətdə öz əhəmiyyətini itirməyən uzunətəkli, yaxası açıq xalatlar – kimano təşkil edir.…