Qərb mədəniyyətinin təzahür etdiyi Yaponiya şəhəri – Kobe

Kobe - Yaponiyanın ən mühüm iki beynəlxalq ticarət mərkəzindən biridir (digəri isə, şərqdə yerləşən Yokohama). Kobe onu şimal küləklərindən qoruyan…