Dərs 2. の hissəciyi

Dərs 2. の Dialoq İnci Azərbaycandan gələn xarici tələbədir. Bu gün o, bələdçisi ilə ilk dəfə məktəbə gedir. Tanışlıq zamanı…

Geişa

Yapon dilində “sənətçi” mənasını verən “geişa” (芸者) XVII əsrdə formalaşıb və günümüzə qədər əyləncə həyatında kişi müştərilərə mahnı, rəqs, söhbət…