Dərs 2.

Dialoq

İnci Azərbaycandan gələn xarici tələbədir. Bu gün o, bələdçisi ilə ilk dəfə məktəbə gedir. Tanışlıq zamanı istifadə olunan ifadələrə diqqət yetirək.

さくら: ここはきょうしつです。(Bura sinif otağıdır.)
インジ: わあ、ひろい。(Nə geniş!)
さくら: あそこはとしょかんです(Ora kitabxanadır. )
インジ: トイレどこですか。(Ayaqyolu hardadır?)
さくら: すぐそこです(Elə oradadır.)

Yeni sözlər

HiraqanaKanciOxunuşuTərcüməsi
きょうしつ教室kyōşitsusinif otağı
ひろい広いhiroigeniş
としょかん図書館toşokankitabxana
トイレtoireayaqyolu
こッちkoççibura

Qrammatika

(no) hissəciyi

A-nın B-si.
(no) iki ismi birləşdirən bir hissəcikdir. Yapon dilində isimdən əvvəl onu izah edən bir söz işlədilərkən itifadə olunur.

Məsələn: 
わたしくに。(Mənim ölkəm.)
アゼルバイジャンの ワイン。 (Azərbaycan şərabı.)

Sual cümləsi

⭕️ Tapşırıq:


© yapon.az 2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: