Artıq sizinlə yapon dilini birlikdə öyrənməyə başlayırıq.

Xatırladım ki, yapon dilinin üç yazı növü, yəni əlifbası var: hiraqana, katakana və kanci. Hər birinin də özünəməxsus rolu var. Bu barədə əvvəlki yazılarda məlumat verilib. İndi isə sadə formada, kiçik addımlarla qrammatik qaydaları və cümlələr qurmağı öyrənməyə başlayırıq.

Dərs 1. Tanışlıq

Dialoq

İnci Azərbaycandan gələn xarici tələbədir. Onu qarşılayan bələdçisi ilə ilk dəfə tanış olur. Tanışlıq zamanı istifadə olunan ifadələrə diqqət yetirək.

インジ: はじめまして。私はインジです。(Tanış olmaqdan məmnunam. Mən İnci(yəm).)
さくら: はじめまして。さくらです。(Tanış olmağıma məmnunam. Mən Sakurayam.)
インジ: よろしくおねがいします。(Tanış olduğuma şad oldum.)
さくら: こちらこそ(Mən də həmçinin.)
インジ: さくらさん。はい、どうぞ。(Sakura xanım, buyurun.)
さくら: これはなんですか。(Bu nədir?)
インジ: それはアゼルバイジャンのおみやげです。(Azərbaycandan hədiyyədir.)
さくら: ありがとうございます(Təşəkkür edirəm.)
インジ: どういたしまして。(Dəyməz.)

Yeni sözlər

HiraqanaKanciOxunuşuTərcüməsi
わたしvataşimən
これkorebu
なんnan
なんじ何時nancisaat neçə
おみやげお土産omiyagehədiyyə, suvenir
はじめましてhacimemaşitetanış olmağıma şadam
よろしくおねがいしますよろしくお願いしますyoroşiku oneqai şimasunəzakətli təşəkkür forması
どうぞdouzobuyurun
ありがとうございますariqatouqozaimasutəşəkkür edirəm

Qrammatika

Təsdiq cümləsi

Yapon dilində təsdiq cümləsi qurarkən qrammatik hissəciyindən istifadə edilir. hecası qrammatik hissəcik kimi çıxış edərkən “va” kimi oxunur. Cümlə です (desu) ilə bitərək ismi xəbər əmələ gətirir. Aşağıdakı sxemə baxaq:

A B-dir.
Burada (va) obyekti göstərən hissəcikdir. です (desu) isə cümlənin obyektini təsdiqləyir.

Məsələn: 
わたし インジです(Mən İnciyəm.)
これおみやげです(Bu hədiyyədir.)

Sual cümləsi

Yapon dilində sual verərkən cümlələrin sonuna か (ka) hissəciyyi əlavə olunur. Sxemə baxaq:

A B です

Yapon dilində sual verəndə söz sırasını dəyişdirmirik. Sadəcə cümlələrin sonuna か (ka) hissəciyi əlavə edir və yüksələn intonasiya ilə deyirik. Beləliklə, これおみやげです。 – (Bu hədiyyədir.) cümləsinə か (ka) əlavə etməklə sual veririk: これおみやげですか (Bu hədiyyədir?).

Əgər “Bu nədir?” sualı vermək istəyiriksə, onda なん (nan) ですか – deməliyik.

これはなんです?

“Saat neçədir?” soruşanda, onda ci (saat) sözünü əlavə etmək lazımdır.

なんじです?

⭕️ Tapşırıq:

© yapon.az 2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: