"Mavi dağlar, yaşıl su", Dokuzan Haşimoto (橋本独山). 1869-1938-ci illər.

“Mavi dağlar, yaşıl su”, Dokuzan Haşimoto (橋本独山). 1869-1938-ci illər.

Leave a Reply

%d bloggers like this: